STRONA MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

Korzystaj szybko i łatwo ze strony www aby eksplorować muzeum i wydarzenia.

Dowiedz się szybciej i łatwiej ze strony www jak eksplorować muzeum i wydarzenia

PROJEKT DYPLOMOWY STUDIÓW USER EXPERIENCE SWPS 2019

1. Tło projektu

Analiza strony internetowej Muzeum Emigracji w Gdyni i zaproponowanie  usprawnień było tematem zespołowej pracy dyplomowej na kierunku User Experience podczas rocznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Obrona poniższego dyplomu odbyła się w maju 2019 r.

Czas trwania

6 miesięcy (styczeń-czerwiec 2019)

Moja rola w projekcie

UX Researcher (przeprowadziłam więkość badań), UX Designer (tworzenie makiet dla klienta)

✓   Client Briefing
✓   Persona
✓   User story
✓   Research: survey (question preparation), card sorting, usability testing , desk research
✓   Google analytics
✓   Workshop – new information architecture
✓   Wireframes
✓   Presentation to Client

Potrzeby klienta

Strona Muzeum Emigracji powinna zachęcać do uczestnictwa w wydarzeniach, które są tam organizowane

Odczarować dzielnicę – muzeum jest wg klienta mniej atrakcyjne niż inne muzea w okolicy ze względu na mało atrakcyjną lokalizację

Za dużo treści na stronie – strona wymknęła się spod kontroli i nowe elementy dodawane są do menu bez głębszego namysłu, przez co jest ono bardzo rozbudowane.

Nasze cele

Po analizie strony internetowej Muzeum podjęliśmy decyzję, że zbadamy jak użytkownik korzysta ze strony i z jaką łatwością odnajduje potrzebne informacje. Mieliśmy dość dobre wrażenie dotyczące UI strony, dlatego w projekcie naszym celem nie było ulepszenie jej wyglądu pod kątem wizualnym, a raczej poprawa rozkładu treści. Tego będzie dotyczyć poniższy projekt.

 

Zespół

Fazy projektu

Krok 1

Sporządzenie dokumentów​

Brief, Persony, Scenariusze użycia

Krok 2

Badania z użytkownikami​

Badania ankietowe, card sorting, testy użyteczności

Krok 3

Stworzenie nowych rozwiązań​

Zbudowanie nowej architektury informacji

Krok 4

Testowanie rozwiązań​

Ponownie badania z użytkownikami

Krok 5

Koniec​ 🙂

Przekazanie projektu klientowi

2. Podpisaliśmy brief z klientem

Po spotkaniu z Klientem przygotowaliśmy brief, który zawierał:

Jakie problemy chcemy rozwiązać?

 • ustalić kim są użytkownicy, poznać ich potrzeby, zidentyfikować  ich trudności
 • ograniczyć zbyt dużą ilość treści na stronie
 • dowiedzieć się, jaka jest użyteczność strony
 • “odczarować” dzielnicę, w której mieści się Muzeum Emigracji

Jakie mierzalne wyniki chcemy osiągnąć?

 • Zwiększenie liczby osób zainteresowanych wydarzeniami, które organizuje muzeum
 • Zmniejszenie liczby zapytań mailowych i telefonicznych w sprawie informacji
  dostępnych na stronie.

3. Ustaliliśmy 6 person

 • Osoba zainteresowana wystawą stałą
 • Rodzic szukający kulturalnych wydarzeń dla swoich dzieci
 • Nauczyciel planujący wycieczkę z klasą do muzeum
 • Studentka szukająca wolontariatu
 • Realny emigrant poszukujący tematyki emigracyjnej
 • Osoba zainteresowana onferencji organizowanej cyklicznie przez muzeum

4. Przygotowaliśmy scenariusze użycia

5. Przeanalizowaliśmy dane z Google Analytics

Najczęściej odwiedzane miejsca na stronie to te związane ze zwiedzaniem

 • godziny otwarcia
 • bilety
 • wystawa
 • aktualności

W dalszym ciągu jednak nie wiedzieliśmy, co o stronie muzeum sądzą jej użytkownicy, jak się po niej poruszają i czy czy znajdują poszukiwane  informacje – dlatego przeprowadziliśmy ankietę.

WYSOKI WSKAŹNIK BOUNCE RATE:

1-wsza interakcja (Home page)
48%
2-ga interakcja
40%
3-cia interakcja
37%

6. Zorganizowaliśmy badanie ankietowe w Muzeum Emigracji

WOLONTARIUSZE MUZEUM EMIGRACJI

Badanie przeprowadzili Wolontariusze działający aktywnie w Muzeum Emigracji.  Badanie trwało 2 dni i zostało  przeprowadzone wśród osób, które odwiedziły muzeum.

85% osób pozytywnie oceniło stronę

99% badanych znalazło to, czego szukało

54% osób odwiedziło przez wizytą stronę muzeum

8 pytań w ankiecie online

334 respondentów

Najczęściej poszukiwane hasła:

 • godziny otwarcia muzeum
 • bilety
 • informacje o wydarzeniach

Wyszukiwane hasła pokrywają nam się z danymi z Google Analytics, jednak pierwszy raz pada hasło wydarzenia. To pokazuje, że użytkownicy ich szukają, a nie ma na stronie muzeum zbioru o takiej nazwie.

Negatywne opinie na temat strony:

 • za dużo treści
 • strona jest trudna i mało czytelna
 • porozrzucane treści
 • zbyt rozbudowane menu
 • strona jest w miarę przejrzysta, ale znalezienie informacji zajmuje trochę czasu
 • stare informacje na stronie
 • kalendarz wydarzeń jest ważny na stronie muzeum, a tutaj szukanie informacji o wydarzeniach zabiera sporo czasu

Nasza refleksja i dalsze badania

 • Ankietowani uznali, że na stronie jest za dużo informacji, a menu nie jest intuicyjne.  Postanowiliśmy  zobaczyć, jak po stronie muzeum poruszają się użytkownicy.

7. Przeprowadziliśmy testy użyteczności

97 minut- właśnie tyle czasu zajęło nam przeprowadzenie 15 odrębnych testów usability. Poprosiliśmy badanych o znalezienie na stronie muzeum konkretnych informacji. Zadania były ściśle związane z personami oraz scenariuszami użycia. Przetestowaliśmy wszystkie

ZADANIA USABILITY:

Znajdź wydarzenie odbywające się w Muzeum Emigracji.

 

Zorganizuj przyjazd wycieczki szkolnej.

 

Sprawdź, czy na stronie muzeum istnieje możliwość podzielenia się swoją historią emigracji.

 

Sprawdź, ile kosztuje bilet na wystawę stałą dla jednej osoby i w jaki sposób można go kupić.

 

Sprawdź, czy najbliższym czasie w Muzeum Emigracji odbędzie się jakaś konferencja naukowa.

 

Sprawdź, czy na stronie muzeum są informacje o możliwości zaangażowania się w wolontariat.

Poniżej 4 z 15 nagrań usability:

Znajdź wydarzenie
"Sto lat muzycznej emigracji"

Zadanie zostało wykonane po udzieleniu podpowiedzi.

Daniel, Specjalista IT, 26 lat

Znajdź wydarzenie
"Sto lat muzycznej emigracji"

Wydarzenie zostało znalezione, ale brakowało szczegółów. Do gry wkroczył Facebook.

Marcin, Specjalista LEAN, 31 lat

Znajdź Gdynia Language Swap - klub językowy działający w Muzeum

Wydarzenie zostało znalezione przypadkiem

Aleksandra, Specjalista HR, 33 lata

Sprawdź, czy na stronie Muzeum jest miejsce, w którym można podzielić się swoją historią emigracji.

Zadanie nie zostało wykonane.

Anna, Specjalista Administracji, 31 lat

Wnioski po badanich usability

 • Na stronie głównej należy umieścić widoczny kalendarz wydarzeń. Badani mieli w 100% przypadków problem ze znalezieniem wydarzeń na stronie
 • Przy opisie wydarzeń umieszczać wyraźne informacje o godzinie, miejscu, dacie. Badani nie byli pewni informacji podawanych na stronie.
 • Należy usprawnić działanie wyszukiwarki na stronie. Wyszukiwarka na stronie działa wybiórczo. Raz wyszukuje podane frazy, innym razem nie.
 • Umieścić Archiwum Emigranta  (czyli możliwość podzielenia się swoją historią emigracji) w łatwo dostępnym i intuicyjnym miejscu. Obecnie  znajduje się w zakładce”Portale i publikacje”. Nikt z badanych nie odszukał tego miejsca podczas badania.
 • Zaprezentować treść na podstronach w przejrzysty sposób. Obecnie jest ściana tekstu, którą użytkownicy pomijali.
 • Przedstawić cennik biletów w przejrzysty sposób. Obecnie skomplikowany opis z dot. biletów grupowych i zwiedzania z przewodnikiem.
 • Umieścić nic nie mówiące hasła z menu w logiczne kategorie. Tym samym uprościć menu. Badani klikali zakładka po zakładce, bo nazwy zakładek niewiele im mówiły.

Informacja, do której nie można dotrzeć, nie ma żadnej wartości.

8. Przeprowadziliśmy badania card sorting

Na tym etapie – po badaniach usability – wiedzieliśmy już, że architektura informacji na stronie będzie musiała zostać przebudowana. Dlatego przeprowadziliśmy 11 sesji card sorting. Chcieliśmy zobaczyć, jak użytkownicy rozumieją menu strony muzeum. Do badania zaprosiliśmy osoby, które nigdy wcześniej nie były na stronie muzeum.

Wypowiedzi osób podczas badania

“Nie wiem co oznacza hasło RZECZ Z HISTORIĄ. Nawet nie wiem nawet do jakiego zbioru działań w muzeum to dopasować”

Magda

“Czy te wszystkie hasła naprawdę mieszczą się w menu strony? Musi być ono bardzo rozbudowane.”

Andrzej

“Ciekawe co znaczy hasło MUZEUM UDOSTĘPNIJ! Kojarzy mi się to z publikowaniem postów na Facebooku, ale to pewnie nie chodzi o to.”

Ola

“Nie wiem co oznacza hasło RZECZ Z HISTORIĄ. Nawet nie wiem nawet do jakiego zbioru działań w muzeum to dopasować”

Magda

“Czy te wszystkie hasła naprawdę mieszczą się w menu strony? Musi być ono bardzo rozbudowane.”

Andrzej

“Ciekawe co znaczy hasło MUZEUM UDOSTĘPNIJ! Kojarzy mi się to z publikowaniem postów na Facebooku, ale to pewnie nie chodzi o to.”

Ola

Korelacje po badaniach card sorting

Posłużyliśmy się narzędziem, opracowanym specjalnie do analizy badań Card sorting- plik Excel z gotowymi regułami. Postępowaliśmy zgodnie z instrukcją, aby zobaczyć, które hasła użytkownicy dopasowują do tej samej kategorii. Im ciemniejszy odcień niebieskiego na w poniższej tabeli, tym użytkownicy wykazują większą zgodność co do tego, w jakiej kategorii powinno się znajdować dane hasło. Takich zgodności zaobserwowaliśmy bardzo mało. Widzimy bardzo niską korelację, najczęściej na poziomie 29%.

0001(3)

Wnioski po badanich card sorting

 • Hasła z menu należy umieścić w intuicyjnych kategoriach
 • Badani nie rozumieją haseł zawartych w menu strony. (bardzo niska korelacja w dopasowaniu haseł do konkretnych zbiorów). Badani nie wiedzą czy mają do czynienia z nazwą wydarzenia językowego, projektu naukowego czy projektu nastawionego na zbieranie pamiątek. Sama nazwa brzmi zbyt oryginalnie i jest przypadkowo umieszczona w różnych miejscach obecnego menu.
 • Należy zbudować nową architekturę informacji

9. Desk research - czyli jak robią to inni i co nam się u nich podoba

DWA RODZAJE MENU

DWA RODZAJE MENU

Podział na mniej i bardziej istotne elementy

WYSZUKIWARKA WYDARZEŃ

WYSZUKIWARKA WYDARZEŃ

Szybki dostęp do interesujących wydarzeń

ATRAKCJE W OKOLICY MUZEUM

ATRAKCJE W OKOLICY MUZEUM

Odczarowanie dzielnicy

WIDEO W TLE

WIDEO W TLE

Zachęcające do odwiedzenia muzeum zajawki

10. Nowa architektura informacji

Nowa architektura informacji (efekt naszych warsztatów)

Nowa architektura informacji (graficznie)

11. Testowanie rozwiązań - Treejack

Po stworzeniu nowej architektury informacji przeprowadziliśmy na 10 osobach tzw. Test odwróconego drzewa, (narzędzie: Optimal Workshop), aby sprawdzić, czy użytkownicy odszukują hasła i odwiedzają kategorie, w których je umieściliśmy.

Po testach wprowadziliśmy drobną zmianę i w menu głównym zamieniliśmy kafel „E- MUZEUM” na „WSPÓŁPRACA”. Nasze persony bardziej potrzebowały łatwego dostępu do haseł Podziel się historią, Wolontariat, Praca, Oferty wynajmu niż szybkiego dostępu do zwiedzania online, czyli Archiwum emigranta, Zbiory, Filmy.

12. Opis rozwiązań

#Homepage:

Aktualna strona Muzeum Emigracji:

Nasza propozycja nowej strony:

(poniżej szczegółowy opis)

Homepage3

#Homepage- szczegółowy opis naszej propozycji:

Makieta:

Homepage3

Opis:

 • Na pierwszym planie najczęściej poszukiwane informacje przez użytkowników.
 • ZAPLANUJ WIZYTĘ – wszystkie informacje dotyczące zwiedzania, biletów, przewodników zebrane w jednym miejscu.
 • Nowość to KALENDARZ WYDARZEŃ z opcją wyszukiwania i filtrowania
 • Zakładka WSPÓŁPRACA znalazła się w głównym menu, gdyż Muzeum cały czas tworzy historię i zachęca do interakcji i dzielenia się swoja historią.
 • Zbiory E-MUZEUM dostępne online
 • ATRAKCJE – inne miejsca w muzeum godne uwagi: księgarnia, klub filmowy, kawiarnia
 • NASZE PROJEKTY -tutaj umieszczamy wszystkie projekty, które prowadzi muzeum. Dlaczego? Ponieważ ich nazwy własne, pojawiające się w menu  nic nie mówiły osobom odwiedzającym stronę. Aby nie wrzucać projektów do jednego worka, utworzyliśmy kategorie: oświatowe, badawcze, kulturalne oraz publikacje.
 • W tle zapętlone video pokazujące Muzeum Emigracji

Muzeum na dziś:

 • Najważniejsze wydarzenia danego dnia dostępne na stronie głównej. Jest to odpowiedź na potrzebę Muzeum, które chce przyciągać na gości wydarzenia i wystawy czasowe.
 • Szybki dostęp do aktualnych wydarzeń bez zbędnego szukania.

Planowane wydarzenia:

 • Zapowiedź zbliżających się wydarzeń organizowanych przez Muzeum. 
 • Link do większej liczby wydarzeń.
 • Oszczędność czasu – szybkie rozeznanie.

Stopka:

 • Tutaj umieściliśmy mnie istotne hasła: KONTAKT DLA MEDIÓW, NEWSLETTER, MATERIAŁY PRASOWE I INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Partnerzy:

#Kalendarz wydarzeń:

Nasza propozycja (makieta):

Kalendarz wydarzen(4)

Opis:

Wyszukiwarka wydarzeń:

 • Nowość! Do tej pory na stronie nie było wyszukiwarki wydarzeń.
 • Szybkie wyszukiwanie wydarzeń dzięki filtrom: data i rodzaj wydarzenia.
 • Lupka z wyszukiwaniem wydarzeń – aby można było wyszukać ręcznie (nie ma tej opcji na makiecie).

Prawy panel

 • Tutaj zachęcamy do odwiedzenia aktualnych wystaw (stałej i czasowej)

#Strona wydarzenia:

Nasza propozycja (makieta):

Pojedyncze wydarzenie(2)

Opis naszych propozycji:

Rodzaje wydarzeń

 • Wymienione w kolumnie z lewej strony

Opis wydarzenia

 • Opis zawiera informacje, których obecnie na stronie brakuje i znajdują się za każdym razem w innym  miejscu: data. godzina, miejsce, czas trwania, cena biletu, kontakt
 • Poniżej opis

Wystawy na dziś

 • Tutaj zachęcamy do odwiedzenia aktualnych wystaw (stałej i czasowej)

#Bilety:

Aktualna podstrona z biletami:

Ściana tekstu, niejasny opis

przed final

Nasza propozycja :

Przejrzysty podział na kategorie + linki do projektów

po1

#Odczarowanie dzielnicy:

Nasza propozycja (makieta):

0008

Opis:

Aby zachęcić do wizyty w Muzeum Emigracji, na stronie umieszczamy mapkę zaznaczonymi atrakcjami w okolicy. O każdej z tych atrakcji można przeczytać krótki opis.

 

13. Przekazanie rozwiązań Klientowi

W czerwcu 2019 spotkaliśmy się z Naszym Klientem w Muzeum Emigracji w Gdyni. Zaprezentowaliśmy szczegółowo cały proces badań i analizy, które doprowadziły nas do końcowych rozwiązań. Spotkanie było też okazją do podziękowania wolontariuszom za pomoc w  przeprowadzeniu ankiety.