PROJEKT zrealizowany NA POTRZEBY
FIRMY produkcyjnej DOVISTA z branży okiennej

WEB ASN-

Platforma do nadawania przesyłek

PROJEKT zrealizowany NA POTRZEBY FIRMY produkcyjnej DOVISTA z branży okiennej

WEB ASN-

Platforma do nadawania przesyłek

Skrócony opis projektu:

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Tło projektu
2. Jakie problemy napotkał biznes?
3. Potrzeba
4. Jaki jest flow?
5. Zespół
6. Czas trwania projektu
7. Persony
8. Badania i wnioski
9. Co podlegało przebudowie?

ROZWIĄZANIA

1. Panel administratora platformy
2. Platforma do nadawania przesyłek

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Tło projektu

2. Jakie problemy napotkał biznes?

3. Potrzeba

4. Jaki jest flow?

5. Zespół

6. Czas trwania projektu

7. Persony

8. Badania i wnioski

9. Co podlegało przebudowie?

ROZWIĄZANIA

1. Panel administratora

2. Platforma do nadawania przesyłek

1. Tło projektu

DOVISTA to firma produkcyjna współpracująca z setkami dostawców. Wiodącym systemem ERP obsługującym produkcję, stan magazynów oraz system dostaw i wysyłek jest SAP.

Dostawcy DOVISTY używają różnorakich systemów EDI (Electronic Document Interchange) – do elektronicznej wymiany dokumentów. Są jednak firmy, które takich systemów nie mają. Aby utrzymać z nimi współpracę i oszczędzić sobie przepisywania ręcznego danych- kilka lat temu powstała platforma webowa WEB ASN. Głównym założeniem programu była prosta obsługa i łatwy dostęp bez konieczności instalacji na systemach użytkowników końcowych.

1. Tło projektu

DOVISTA to firma produkcyjna współpracująca z setkami dostawców. Wiodącym systemem ERP obsługującym produkcję, stan magazynów oraz system dostaw i wysyłek jest SAP.

Dostawcy DOVISTY używają różnorakich systemów EDI (Electronic Document Interchange) – do elektronicznej wymiany dokumentów. Są jednak firmy, które takich systemów nie mają. Aby utrzymać z nimi współpracę i oszczędzić sobie przepisywania ręcznego danych- kilka lat temu powstała platforma webowa WEB ASN. Głównym założeniem programu była prosta obsługa i łatwy dostęp bez konieczności instalacji na systemach użytkowników końcowych.

2. Jakie problemy napotkał biznes?

– brak kontaktu z developerem odpowiedzialnym za platformę

– wysoki koszt utrzymywania platformy

– brak potrzebnych funkcjonalności

– nieatrakcyjna szata graficzna strony

– brak dostępu do kodu źródłowego, dokumentacji, bazy danych

– brak możliwości reakcji w razie awarii

2. Jakie problemy napotkał biznes?

– brak kontaktu z developerem odpowiedzialnym za platformę

– wysoki koszt utrzymywania platformy

– brak potrzebnych funkcjonalności

– nieatrakcyjna szata graficzna strony

– brak dostępu do kodu źródłowego, dokumentacji, bazy danych

– brak możliwości reakcji w razie awarii

3. Potrzeba

W związku z powyższymi trudnościami pojawiła się potrzeba przeprojektowania całego programu i uruchomienia go na nowym serwerze.

3. Potrzeba

W związku z powyższymi trudnościami pojawiła się potrzeba przeprojektowania całego programu i uruchomienia go na nowym serwerze.

4. Jaki jest flow?

1. W firmie produkcyjnej pojawia się potrzeba dostawy materiału.

2. W systemie SAP utworzone zostaje zamówienie PO (purchase order).

3. Dostawca materiału otrzymuje automatycznego maila z powiadomieniem o zamówieniu. Po zalogowaniu się na platformę WEB ASN dostawca widzi szczegóły PO.

4. Dostawca przygotowuje towar do wysyłki i wypełnia na platformie WEB ASN jej szczegółowe dane, następnie generuje etykietę paletową .

5. WEB ASN wysyła do SAP informację o nadaniu przesyłki i łączy go z numerem PO wygenerowanym na samym początku.

6. Zamówienie zostaje dostarczone do firmy produkcyjnej, a skan etykiety paletowej w magazynie powoduje przyjecie materiału na stan.

paleta36118

4. Jaki jest flow?

paleta36118

1. W firmie produkcyjnej pojawia się potrzeba dostawy materiału.

2. W systemie SAP utworzone zostaje zamówienie PO (purchase order).

3. Dostawca materiału otrzymuje automatycznego maila z powiadomieniem o zamówieniu. Po zalogowaniu się na platformę WEB ASN dostawca widzi szczegóły PO.

4. Dostawca przygotowuje towar do wysyłki i wypełnia na platformie WEB ASN jej szczegółowe dane, następnie generuje etykietę paletową .

5. WEB ASN wysyła do SAP informację o nadaniu przesyłki i łączy go z numerem PO wygenerowanym na samym początku.

6. Zamówienie zostaje dostarczone do firmy produkcyjnej, a skan etykiety paletowej w magazynie powoduje przyjecie materiału na stan

 

5. Zespół

Jacek

Manager Projektu, będący administratorem Web ASN

Rola: zebranie potrzeb użytkowników oraz kontakt z developerem 

Karolina

UX Designer, UI Designer

Rola: stworzenie nowych rozwiązań, zaproponowanie nowego UI, przygotowanie makiet dla developerów

5. Zespół

Jacek

Manager Projektu, będący administratorem Web ASN

Rola: zebranie potrzeb użytkowników oraz kontakt z developerem 

Karolina

UX Designer, UI Designer

Rola: stworzenie nowych rozwiązań, zaproponowanie nowego UI, przygotowanie makiet dla developerów

6. Czas trwania projektu:

3 miesiące

Październik 2019: Badania, Stworzenie nowych rozwiązań, Makiety

Listopad 2019: Kodowanie, Faza testów, Przekazanie feedbacku, Wdrożenie zmian

Grudzień 2019: Wdrożenie – go life

6. Czas trwania projektu: 3 miesiące

Październik 2019: Badania, Stworzenie nowych rozwiązań, Makiety

Listopad 2019: Kodowanie, Faza testów, Przekazanie feedbacku, Wdrożenie zmian

Grudzień 2019: Wdrożenie – go life

7. Persony

7. Persony

DOSTAWCA

Dostarcza materiały do DOVISTA

POTRZEBA:

-dostęp do zamówień wygenerowanych przez DOVISTA, czyli: nr zamówienia, rodzaj materiału, ilość.

-możliwość dokonywania edycji przynajmniej 2h od wygenerowania etykiety paletowej

 

TRUDNOŚCI:

-problemem jest ulokowanie całości zamówienia PO (Purchase order) na jednej palecie- konieczność nadawania towaru na większej liczbie palet. Chcieliby, aby system ułatwiał podzielenie jednego zamówienia na więcej niż 1 paletę

LOGISTYCY DOVISTA

Współpracują z dostawcami

POTRZEBA:

-podgląd informacji o paletach, które są aktualnie przygotowywane do wysłania do DOVISTA

-możliwość generowania danych historycznych o dostawach 

 

TRUDNOŚCI:

-brak informacji czy dostawca spakował zamówienie na jednej palecie czy mają się jeszcze spodziewać dostawy kolejnej (brak zanotowania tego w systemie)

ADMINISTRATOR

Zarządza kontami dostawców i userów

POTRZEBA:

-intuicyjny system z przyjaznym interface

-możliwość generowania danych historycznych o dostawach

 

TRUDNOŚCI:

-raz założonych kont dostawcy nie dało się usunąć, mimo że firma zakończyła z nim współpracę

-nieczytelny interface – wszystkie dane na jednej stronie

8. Badania polegały na wywiadach z:

– Dostawcami 

– Logistykami DOVISTA, którzy współpracują z dostawcami

– Pracownikami magazynu DOVISTA

8. Badania polegały na wywiadach z:

– Dostawcami 

– Logistykami DOVISTA, którzy współpracują z dostawcami

– Pracownikami magazynu DOVISTA

9. Co podlegało przebudowie?

1. Panel administratora

Umożliwia edycję danych oraz dodawanie i usuwanie kont dostawców. Administrator tworzy też indywidualne konta dla użytkowników, nadając login i hasło.

2. Platforma do nadawania przesyłek

Najważniejsza część projektu. To tutaj dostawcy wypełniają dane dotyczące przesyłek.

ROZWIĄZANIA

ROZWIĄZANIA

2895133

1. PANEL ADMINISTRATORA

W momencie przygotowywania tej strony okazało się, że nie ma już podglądu do starej platformy – tym samym nie ma możliwości zaprezentowania tego, jak wyglądał panel administratora przed zmianą. 

Elementy, które poprawiłam

– za dużo informacji na jednym widoku: konta wszystkich dostawców + userów  + możliwość ich edycji, usunięcia + dane adresowe

– za dużo czynności wykonywanych na jednym widoku

– dodawanie nowego dostawcy było umieszczone na samym dole strony (długie scrollowanie=czas)

– brak możliwości usunięcia usera na koncie dostawcy

– brak danych kontaktowych userów (to z nimi się kontaktujemy)

– brak przypisanego adresu email do dostawcy

– mało atrakcyjny interface

Rozwiązanie:

– makiety narysowałam w programie UX Pin, tym samym nadałam im wygląd i nie powielałam już ich w dalszej części, a skupiłam się na makietach

– dostawców umieściłam na głównej stronie, a szczegóły ich dotyczące ukryłam

– dane na stronie podzielone w czytelne kategorie

1. Panel administratora:

W momencie przygotowywania tej strony okazało się, że nie ma już podglądu do starej platformy – tym samym nie ma możliwości zaprezentowania tego, jak wyglądał panel administratora przed zmianą. 

Elementy, które poprawiłam:

– za dużo informacji na jednym widoku: konta wszystkich dostawców + userów  + możliwość ich edycji, usunięcia + dane adresowe

– za dużo czynności wykonywanych na jednym widoku

– dodawanie nowego dostawcy było umieszczone na samym dole strony (długie scrollowanie=czas)

– brak możliwości usunięcia usera na koncie dostawcy

– brak danych kontaktowych userów (to z nimi się kontaktujemy)

– brak przypisanego adresu email do dostawcy

– mało atrakcyjny interface

Rozwiązanie:

– makiety panelu administratora narysowałam w programie UX Pin, tym samym nadałam mu wygląd i nie powielałam już ich w dalszej części, a skupiłam się na zaprezentowaniu w szkicach istotnych funkcji

– dostawców umieściłam na głównej stronie, a szczegóły ich dotyczące ukryłam

– dane na stronie podzielone w czytelne kategorie

Moja propozycja (wykonanie w UX Pin):

Zobacz jak to działa:

Efekt końcowy po zakodowaniu:

Finalnie Developerzy z firmy odpowiedzialnej z wykonanie platformy lekko zmienili ostateczny wygląd, jednak cały zamysł został zachowany.

2. Platforma do nadawania przesyłek

Po nadaniu nowego wyglądu platformie (czyli panel administratora), tutaj skupiłam się już tylko na szkicach z dokładnym opisem działania funkcji. Kolorystyka miała być już analogiczna.

Ponieważ użytkownicy byli już przyzwyczajeni do poprzedniej platformy, to starałam się nie utrudniać im pracy i w taki sposób ją zaprojektować na nowo, by przypominała poprzednią wersję, jednak aby była bardziej intuicyjna i odpowiadała na potrzeby użytkowników.

2. PLATFORMA DO NADAWANIA PRZESYŁEK

Po nadaniu nowego wyglądu platformie (czyli panel administratora), tutaj skupiłam się już tylko na szkicach z dokładnym opisem działania funkcji. Kolorystyka miała być już analogiczna.

Ponieważ użytkownicy byli już przyzwyczajeni do poprzedniej platformy, to starałam się nie utrudniać im pracy i w taki sposób ją zaprojektować na nowo, by przypominała poprzednią wersję, jednak aby była bardziej intuicyjna i odpowiadała na potrzeby użytkowników.

Logowanie

Poprzedni panel do logowania

Poprzednie okno do logowania:

Mój szkic z propozycją

Mój szkic z propozycją okna do logowania:

Ostateczny wygląd

Ostateczny wygląd okna do logowania:

Poprzednia platforma do nadawania przesyłek

Okno do nadawania przesyłek:

Moja propozycja nowej platformy

-czynności podzielone na zakładki: wyślij paletę, edytuj wysłane palety, zobacz historię, konto

-w tym samym oknie wybieramy numer zamówienia, które chcemy zrealizować (wcześniej było to osobne okno)

-dostawca może decydować, które elementy z zamówienia potwierdza jako spakowane, a które wyśle później (np. z powodu braku na magazynie lub tego że zamówienie nie mieści się na jednej palecie)

-dostawca może przyspieszyć sobie pracę i zapamiętać w programie wymiary palety, które najczęściej nadając nazwę

-podczas wpisywania wymiarów palety podświetla się konkretna linia na obrazku z sześcianem

Moja propozycja nowej platformy

-czynności podzielone na zakładki: wyślij paletę, edytuj wysłane palety, zobacz historię, konto

-w tym samym oknie wybieramy numer zamówienia, które chcemy zrealizować (wcześniej było to osobne okno)

-dostawca może decydować, które elementy z zamówienia potwierdza jako spakowane, a które wyśle później (np. z powodu braku na magazynie lub tego że zamówienie nie mieści się na jednej palecie)

-dostawca może przyspieszyć sobie pracę i zapamiętać w programie wymiary palety, które najczęściej nadając nazwę<br><br>-podczas wpisywania wymiarów palety (np. długość) podświetla się konkretna linia na obrazku z sześcianem

Ostateczny wygląd po zaprogramowaniu

Ostateczny wygląd po zaprogramowaniu